Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  16.03.18Інф-ція про загальну кіл-ть акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.18


 ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

станом на 05.03.2018 р.

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі за текстом - Товариство), відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що станом на 05.03.2018 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 23.04.2018 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 911 152 000 штук.

 

 Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

ProEmitent.INFO